sorundakartan.se

Skansbergets fornborg

På ett berg med branta sidor ligger fornborgen Mot söder finns det en mur. Foto: Lou-Lou Hillstad.