sorundakartan.se

Riksantikvarieämbetets "Fornsök"

Karta med information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.. .... Visa kartan