sorundakartan.se

Österby naturreservat

Gammal skog skonad från modernt skogsbruk med många sällsynta djur och växter. Stor mångfald av djur och växter - De gamla, grova träden erbjuder boplats åt fåglar som spillkråka, pärluggla, sparvuggla och bivråk..... Visa kartan